Беларуская IT-тэрміналогія

Статус праекту

Сустрэчы не адбываюцца з 2012, бо асноўныя пытанні разгледзілі. Далейшыя абмеркаванні асобных слоў і выразаў павольна ідуць у http://kamputerm.livejournal.com/.

Была ідэя выдаць вынікі сустрэчаў у выглядзе слоўніка, але так ніхто не сабраўся гэта зрабіць.

Матэрыялы працы(вынікі і аўдыёзапісы кожнай сустрэчы) захоўваюцца на Беларускай Палічцы і мы раім іх вывучаць калі цікава чаму было прынятае тое ці іншае рашэнне. Таксама, аўдыёзапісы ўтрымліваюць каштоўныя расповеды па прынцыпах пабудовы мовы і тэрміналогіі.

Ніжэй пададзены выніковы слоўнік. Жоўтым колерам пазначаны тэрміны, якія не зацверджаны канчаткова. Тэрмін "незацверджаныя канчаткова" кажа толькі пра тое, што ёсьць пэўныя сумневы і адчуванне што можна знайсці лепшы адпаведнік. У любым выпадку, мы раім карыстацца гэтымі варыянтамі(нават незацверджанымі канчаткова).

Аб праекце - уступнае слова ў часы працы праекту

Гэтая думка ўзнікла ў асяроддзі беларускіх лакалізатараў не ўпершыню, але толькі цяпер яна пачынае ажыццяўляцца: распачынаецца праца Групы сістэматызацыі беларускай кампутарнай тэрміналогіі. Дзейнасць Групы адкрытая для ўсіх удзельнікаў і мае на мэце складанне якаснага, абгрунтаванага тэарэтычна і практычна перакладнога англійска-беларускага слоўніка, які б прыдаўся ўсім беларускім перакладчыкам праграмных інтэрфэйсаў у іх справе.

Трывалы і добры грунт для гэтай справы ўжо заснаваны рэсурсам kamputerm.org, агульнай базай беларускай IT-тэрміналогіі, якая цягам некалькіх гадоў увабрала ў сябе вялікую колькасць размаітых варыянтаў беларускага перакладу англійскіх тэрмінаў - удалых і не вельмі. Ёсць і іншыя каштоўныя крыніцы - суполка перакладчыкаў open-source-праграм i18n@mova.org, belsoft.tut.by, а таксама вялізны корпус рэальных перакладаў сеціўных і дэсктопных праграм (Openoffice, Mozilla, KDE, GNOME ды інш.) Усе гэтыя моўныя скарбы будуць улічаныя ў працы суполкі.

Але простага збору наяўнай тэрміналогіі яшчэ не досыць для эфектыўнай і ўзгодненай супрацы перакладчыкаў. Людзям не стае якаснага і адзінага кампраміснага збору тэрміналогіі. Дзеля гэтага і збіраецца наш гурт, які ўжо ўлучае кампутарных адмыслоўцаў, лінгвістаў, перакладчыкаў, іншых зацікаўленых людзей.

Мы ўсведамляем цяжкасць пастаўленай задачы, але бярэмся за яе, спадзеючыся на актыўны ўдзел цікаўных колаў. Калі вы дзейны перакладчык праграмных інтэрфэйсаў, тэрмінолаг, лінгвіст або ў вас проста ёсць, што сказаць дзеля супольнай справы, запрашаем да ўдзелу ў працы суполкі. Нашы сустрэчы адбываюцца з сталай перыядычнасцю.

Прыходзьце: мы чакаем вашых парадаў і дапамогі!

У працы Групы можна ўдзельнічаць, наведваючы нашы зборкі, а таксама ў сеціве, пакідаючы каментарыі да падрыхтаваных матэрыялаў і вынікаў працы. Дзеля гэтага створаная ЖЖ-суполка kamputerm, у якой будуць змяшчацца матэрыялы для абмеркавання. Падпісвайцеся. :)

Выніковы слоўнік

Тэрмін

Сынонім

Пераклад (школьны правапіс)

Пераклад (класічны правапіс)

Сустрэчы

Каметар

@, commercial at

@

commercial at

сліма́к

сьліма́к

17

account

рахунак, конт

рахунак, конт

13

на перагляд

add-in

addin

add-on

дада́так

дада́так

30

add-on

addon

add-in

дада́так

дада́так

18

adjust

адрэгулява́ць (пры наяўнасці рэгулятара, у іншым выпадку — II)

наста́віць

адрэґулява́ць (пры наяўнасьці рэґулятара, у іншым выпадку — II)

наста́віць

33

alarm

noun аля́рм

verb алярмава́ць, залярмава́ць

noun аля́рм

verb алярмава́ць, залярмава́ць

33

на перагляд

alert

апавяшчэнне, перасцярога

апавяшчэньне, перасьцярога

32

на перагляд

align

раўнава́ць, зраўнава́ць

раўнава́ць, зраўнава́ць

12

align left

раўнава́ць злева, зраўнава́ць злева

раўнава́ць зьлева, зраўнава́ць зьлева

12

align right

раўнава́ць справа, зраўнава́ць справа

раўнава́ць справа, зраўнава́ць справа

12

allocate

выдзяля́ць, вы́дзеліць

выдзяля́ць, вы́дзеліць

14

на перагляд

allocation

выдзяле́нне

выдзяле́ньне

14

на перагляд

animate

анімава́ць, занімава́ць

анімава́ць, занімава́ць

28

animated

анімава́ны

анімава́ны

28

на перагляд. занімаваны? магчыма варта дадаць закончанае трываньне

anycast

30

на перагляд

announce

абвяшча́ць; абвясці́ць, абве́сціць

абвяшча́ць; абвясьці́ць, абве́сьціць

32

на перагляд

announcement

adj. абвяшча́льны

noun абве́стка

adj. абвяшча́льны

noun абве́стка

32

на перагляд

antivirus

антыві́рус

антыві́рус

16

applet

мініпрагра́ма

мініпраґра́ма

34

на перагляд

application

(карыстальніцкая) прагра́ма

(карыстальніцкая) праґра́ма

5

area

пляцоўка, ме́йсца, прастора

пляцоўка, ме́йсца, прастора

34

на перагляд

argument

аргуме́нт

арґумэ́нт

5

ascending

наўпросты

наўпросты

9

attach

31

на перагляд. Выказаны канцэпт, які варта было б абдумаць: далучыць замацаваць за attach, а аднаму са значэнняў connect прывязаць той жа дзеяслоў з іншай прыстаўкай (верагодна, ёй будзе пры-)

attachment

31

на перагляд. Выказаны канцэпт, які варта было б абдумаць: далучыць замацаваць за attach, а аднаму са значэнняў connect прывязаць той жа дзеяслоў з іншай прыстаўкай (верагодна, ёй будзе пры-)

audio

а́ўдыё

а́ўдыё

34

на перагляд

authenticate

апазнава́ць, апазна́ць

апазнава́ць, апазна́ць

21

на перагляд. памылковы сэнс

authentication

апазнава́нне

апазнава́ньне

21

на перагляд. памылковы сэнс перакладу

authorization

упаўнава́жанне

упаўнава́жаньне

21

authorize

упаўнава́жваць, упаўнава́жыць

упаўнава́жваць, упаўнава́жыць

21

backup

noun рэзервовая копія

verb ствара́ць/ствары́ць рэзервовую копію

adj. рэзервовы (файл, сховішча)

noun рэзэрвовая копія

verb ствара́ць/ствары́ць рэзэрвовую копію

adj. рэзэрвовы (файл, сховішча)

1 3

на перагляд

balloon

падка́знік

падка́зьнік

34

на перагляд

bar

палі́ца

палі́ца

13

bidirectional

двухкіру́нкавы

двухкіру́нкавы

34

на перагляд

binding

звя́званне (працэс.)

звя́зак

зьвя́званьне (працэс.)

зьвя́зак

34

на перагляд

bit

біт, біт скар.

біт, біт скар.

29

bitrate

бітрэ́йт

бітрэ́йт

19

bold

тоўсты

тоўсты

6

broadcast

трансьляваць

трансляваць

30

на перагляд

browse

агляда́ць, агле́дзець

агляда́ць, агле́дзець

25

на перагляд

browser

агляда́льнік

агляда́льнік

25

на перагляд

bug

хі́ба

хі́ба

32

на перагляд

build

noun збор

verb збіра́ць, сабра́ць

noun збор

verb зьбіра́ць, сабра́ць

30

button

кнопка

кнопка

4

byte

байт, Б скар.

байт, Б скар.

29

cache

кэш

кэш

29

call

17

на перагляд

callout

вы́наска

вы́наска

34

на перагляд

cancel

скасава́ць

скасава́ць

8

caret

(знак) стрэ́шка

(друкарскі тэрмін) ???

(знак) стрэ́шка

(друкарскі тэрмін) ???

34

на перагляд

catalogue

каталог

каталёґ

2, 3

на перагляд. folder, directory, drawer, catalogue і ўсе іншыя словы, якія азначаюць падобныя абʼекты, перакладаюцца як каталог

change

змяня́ць, змяні́ць

зьмяня́ць, зьмяні́ць

23

char

character

знак

знак

21

charset

знаказбор

знаказбор

21

checkbox

поле пту́шкі

поле пту́шкі

17, 18

checkmark

пту́шка

пту́шка

17, 18

click

noun пстры́к

verb пстры́каць, пстры́кнуць

noun пстры́к

verb пстры́каць, пстры́кнуць

4, 13

clipboard

кішэня

кішэня

13

close

1) зачыня́ць, зачыні́ць (файл, акно)

2) (зрабіць недаступным для іншых, як closed sources)

verb закрыва́ць, закры́ць

adj. закры́ты

1) зачыня́ць, зачыні́ць (файл, акно)

2) (зрабіць недаступным для іншых, як closed sources)

verb закрыва́ць, закры́ць

adj. закры́ты

2, 3

на перагляд

codec

кодэк

кодэк

16

column

слупок

слупок

21

command

noun зага́д

adj. зага́дны

noun зага́д

adj. зага́дны

14

command line

зага́дны радок

зага́дны радок

14

complete

сканча́ць, скончыць

сканча́ць, скончыць

19

connect

злуча́ць, злучы́ць (пры раўназначным злучэнні)

далуча́ць, далучы́ць (пры нераўназначным злучэнні)

злуча́ць, злучы́ць (пры раўназначным злучэньні)

далуча́ць, далучы́ць (пры нераўназначным злучэньні)

16, 20

на перагляд

connecting

(працэс) злучэнне

(працэс) злучэньне

16, 20

на перагляд

connection

злучэнне

злучэньне

16, 20

на перагляд

connector

злуча́льнік

злуча́льнік

16, 20

на перагляд

console

кансоль

кансоль

28

content

зме́сціва

зьме́сьціва

12

contents

table of contents

змест

зьмест

12

control

noun элеме́нт кірава́ння

verb кірава́ць

noun элемэ́нт кірава́ньня

verb кірава́ць

20

controller

кантролер

кантролер

20

cookie

15

на перагляд

copy

noun копія

verb капіява́ць, скапіява́ць

noun копія

verb капіява́ць, скапіява́ць

2

Не капіраваць, бо ў такой форме засваення мае суфікс -іра-, які шырока прызнаны за небеларускі і рэкамендаваны да выціскання з беларускай мовы. Зрухі ў бок пазбаўлення ад яго, хай няпоўныя, зробленыя і ў апошнім афіцыйным правапісе (2008 г.).

create

ствара́ць, ствары́ць

ствара́ць, ствары́ць

2

current

дзе́йны

дзе́йны

12

на перагляд. Трэба скласці спалучэнні і запытаць у астатніх.

cursor

курсор

курсор

27

custom

дапасава́ны

дапасава́ны

15

customize

дапасава́ць

дапасава́ць

15

customizable

дапасава́льны

дапасава́льны

15

cut

выма́ць, вы́няць, вы́мі заг. л.

выма́ць, вы́няць, вы́мі заг. л.

11

data

зве́сткі

зьве́сткі

1

на перагляд

database

data base

data-base

ба́за зве́стак

ба́за зьве́стак

1

decode

раскадоўваць, раскадава́ць

раскадоўваць, раскадава́ць

16

decoder

раскадава́льнік

раскадава́льнік

16

default

adj. станда́ртны

noun станда́ртны, станда́ртныя

adj. станда́ртны

noun станда́ртны, станда́ртныя

5, 6, 8, 9, 10, 17,20

(у залежнасьці ад таго, што маецца на ўвазе: defaults = defaults settings — стандартныя)

delete

remove

выдаля́ць, вы́даліць

выдаля́ць, вы́даліць

2

descending

адваротны

адваротны

9

desktop

стальні́ца

стальні́ца

11

device

прыла́да

прыла́да

3, 4

dialup

dial-up

dial up

тэлефонны

тэлефонны

15

directory

каталог

каталёґ

2, 3

на перагляд. folder, directory, drawer, catalogue і ўсе іншыя словы, якія азначаюць падобныя аб'екты, перакладаюцца як каталог

disc

disk

(носьбіты інфармацыі круглай формы: вініл, CD, DVD, Blue Ray) кружэ́лка

(іншыя носьбіты) дыск

(носьбіты інфармацыі круглай формы: вініл, CD, DVD, Blue Ray) кружэ́лка

(іншыя носьбіты) дыск

5, 6

disconnect

(пры раўназначным злучэнні) разлучы́ць

(пры нераўназначным злучэнні)адлучы́ць

(пры раўназначным злучэньні) разлучы́ць

(пры нераўназначным злучэньні)адлучы́ць

16, 20

display

дысплэ́й

дысплэ́й

16

dock

стыкава́ць, прыстыкава́ць

стыкава́ць, прыстыкава́ць

34

на перагляд

domain

даме́н

дамэ́н

33

double click

double-click

noun падвойны пстры́к

verb двойчы прстры́кнуць

noun падвойны пстры́к

verb двойчы прстры́кнуць

13

download

пампава́ць, спампава́ць

пампава́ць, спампава́ць

7, 8

на перагляд

downloader

пампава́льнік

пампава́льнік

18

на перагляд

drag&drop

drag & drop

drag and drop

перацягну́ць

перацягну́ць

15

drive

дыскавод

кружэ́льнік (для прыладаў, дзе ўжываецца кружэлка: CD/DVD/Blueray drive)

(windows drive) дыск

дыскавод

кружэ́льнік (для прыладаў, дзе ўжываецца кружэлка: CD/DVD/Blueray drive)

(windows drive) дыск

5, 6, 7, 8

drop-down

выпадны́

выпадны́

34

на перагляд

dump

адбі́так

адбі́так

15

edit

(зрабіць адвольныя змены ў дакумэнце)рэдагава́ць, зрэдагава́ць

(зрабіць шаблённыя змены ў віртуальным абʼекце) змяня́ць, змяні́ць

(зрабіць адвольныя зьмены ў дакумэнце)рэдаґава́ць, зрэдаґава́ць

(зрабіць шаблённыя зьмены ў віртуальным абʼекце) зьмяня́ць, зьмяні́ць

2, 4

edition

выда́нне

выда́ньне

30

email

e-mail

электронная пошта, эл. пошта

электронная пошта, эл. пошта

16

email message

e-mail message

электронны ліст, эл. ліст

электронны ліст, эл. ліст

16

emoticon

эматыкон

эматыкон

34

на перагляд

encode

кадава́ць, закадава́ць

кадава́ць, закадава́ць

16

encoder

кадава́льнік

кадава́льнік

16

encoding

кадава́нне

кадава́ньне

21

error

памы́лка

памы́лка

32

на перагляд

executable

выконвальны

выконвальны

24

execute

выконваць, вы́канаць

выконваць, вы́канаць

24

exist

існава́ць

існава́ць

28

existing

і́сны

і́сны

28

expire

канчаецца тэрмін дзеяння

канчаецца тэрмін дзеяньня

29

expired

пратэрмінава́ны

пратэрмінава́ны

29

face down

друкава́ным уні́з

друкава́ным уні́з

34

на перагляд

fail

32

на перагляд

failure

32

на перагляд

favorite

favourite

adj. упадаба́ны

noun упадаба́нае, упадаба́ныя мн. лік

adj. упадаба́ны

noun упадаба́нае, упадаба́ныя мн. лік

23

feature

уласці́васць

уласьці́васьць

18, 19

на перагляд

feed

сту́жка

друк.

noun пада́ча

verb падава́ць

сту́жка

друк.

noun пада́ча

verb падава́ць

25

feeder

падава́льнік (друк.)

падава́льнік (друк.)

25

file

файл

файл

2

filename

file name

на́зва фа́йла

на́зва фа́йла

8

firewall

заслона

заслона

22

floating point number

float

лік з нефіксава́наю коскай

лік зь нефіксава́наю коскай

34

на перагляд

folder

каталог

каталёґ

2, 3

на перагляд. folder, directory, drawer, catalogue і ўсе іншыя словы, якія азначаюць падобныя абʼекты, перакладаюцца як каталог

font

шрыфт

шрыфт

2

font family

typeface

гарніту́ра

ґарніту́ра

6

foreground color

колер абʼе́кта

колер абʼе́кта

34

на перагляд

format

noun фарма́т

verb фарматава́ць, адфарматава́ць

noun фарма́т

verb фарматава́ць, адфарматава́ць

22

gadget

га́джэт

ґа́джэт

34

на перагляд

game

гульня́

гульня́

19

geocast

30

на перагляд

glyph

гліф

ґліф

21

grave accent

гра́віс

ґра́віс

34

на перагляд

hang

завіса́ць, заві́снуць

завіса́ць, заві́снуць

18

hang up

disconnect

(пры раўназначным злучэнні) разлучы́ць

(пры нераўназначным злучэнні)адлучы́ць

(пры раўназначным злучэньні) разлучы́ць

(пры нераўназначным злучэньні)адлучы́ць

18

hard disk

цвёрды дыск

цьвёрды дыск

27

hardware

абсталява́нне

абсталява́ньне

9

на перагляд. прыметнік

help

noun дапамога

verb дапамага́ць, дапамагчы́

noun дапамога

verb дапамага́ць, дапамагчы́

12

hibernate

быць у гіберна́цыі

быць у гібэрна́цыі

15

на перагляд

hibernation

гіберна́цыя

гібэрна́цыя

15

на перагляд

home

noun пача́так

adj. пачатковы

noun пача́так

adj. пачатковы

19

hot key

hotkey

гара́чая кла́віша, гара́чы кла́віш

гара́чая кля́віша, гара́чы кля́віш

21

hub

габ

габ

28

на перагляд

hyperlink

link

гі̀перспасы́лка, спасы́лка

гі̀пэрспасы́лка, спасы́лка

23

(у апошні час патрэбы ў назьве гіпэрспасылка няма, таму паўсюдна выкарыстоўваецца спасылка)

I agree

згода

згода

8

icon

зна́чак

адзіночны лік: Н: зна́чак, Р: зна́чка, Д: зна́чку,В: зна́чак, Т: зна́чкам, М: зна́чку

множны лік: Н: зна́чкі, Р: зна́чкаў, Д: зна́чкам,В: зна́чкі, Т: зна́чкамі, М: зна́чках.

зна́чак

адзіночны лік: Н: зна́чак, Р: зна́чка, Д: зна́чку, В:зна́чак, Т: зна́чкам, М: зна́чку

множны лік: Н: зна́чкі, Р: зна́чкаў, Д: зна́чкам, В:зна́чкі, Т: зна́чкамі, М: зна́чках.

9, 10

id

ID

identifier

id, ID

id, ID

16

identification

ідэнтыфіка́цыя

ідэнтыфіка́цыя

16

identifier

ідэнтыфіка́тар

ідэнтыфіка́тар

16

identity

асабовасць

асабовасьць

34

на перагляд

image

picture

noun выя́ва

verb выяўля́ць, вы́явіць

noun выя́ва

verb выяўля́ць, вы́явіць

15

imaging

выяўле́нчы

выяўле́нчы

15

indent

адступа́ць, адступі́ць

адступа́ць, адступі́ць

34

на перагляд

indentation

водступ

водступ

34

на перагляд

information

інфарма́цыя

інфарма́цыя

1

install

усталява́ць

усталява́ць

7

installation

installing

усталява́нне

усталява́ньне

14

installing

installation

усталёўванне

усталёўваньне

14

installer

усталёўнік

усталёўнік

14

internet

інтэрнэ́т

се́ціва (у тэкстах нетэрміналагічнага характару)

інтэрнэ́т

се́ціва (у тэкстах нетэрміналяґічнага характару)

10

intranet

інтранэт

інтранэт

10

inverse

інверсі́йны

інвэрсі́йны

17, 20

inversion

інве́рсія

інвэ́рсія

12

invert

інвертава́ць, зынвертава́ць

інвэртава́ць, зынвэртава́ць

12

invertable

інвертава́льны

інвэртава́льны

12

inverted

інвертава́ны

інвэртава́ны

12, 17, 20

italic

курсі́ў

курсі́ў

6

item

рэч, скла́днік

рэч, скла́днік

12

на перагляд

jack

28

на перагляд

journal

дзённік

дзёньнік

31

justify

вы́раўняць па баках

вы́раўняць па баках

34

на перагляд

key

(keyboard key) кла́віша ж., кла́віш м.

(keyboard key) кля́віша ж., кля́віш м.

4

на перагляд. разглядаліся ня ўсе сэнсы

keyboard

клавіяту́ра

клявіяту́ра

4

keyboard key

кла́віша ж., кла́віш м.

кля́віша ж., кля́віш м.

4

label

цэтлік

цэтлік

9

на перагляд

landscape

(у тыпаграфіцы) гарызанта́льны

(у тыпаґрафіцы) гарызанта́льны

24

laptop

лэптоп

лэптоп

33

launch

24

на перагляд

line

радок

радок

22, 23

link

hyperlink

спасы́лка

спасы́лка

23

load

noun заладава́насць

verb ладава́ць, заладава́ць

noun заладава́насьць

verb ладава́ць, заладава́ць

17

loader

ладава́льнік

ладава́льнік

18

local

(у тэрміналагічным сэнсе) лака́льны

(у агульнамоўным сэнсе) мясцовы

(у тэрміналяґічным сэнсе) ляка́льны

(у агульнамоўным сэнсе) мясцовы

18

locale

лака́ль

ляка́ль

18

locality

мясцовасць (агульнамоўнае)

мясцовасьць (агульнамоўнае)

18

localizable

лакалізава́льны

лякалізава́льны

18

localization

лакаліза́цыя

лякаліза́цыя

18

localize

лакалізава́ць

лякалізава́ць

18

на перагляд. закончанае трываньне?

localized

лакалізава́ны

лякалізава́ны

18

log

хроніка

хроніка

31

на перагляд

log in

log on

sign in

уваходзіць, увайсці́

уваходзіць, увайсьці́

22

log off

sign out

log out

sign off

выходзіць, вы́йсці

выходзіць, вы́йсьці

22

log on

log in

sign in

уваходзіць, увайсці́

уваходзіць, увайсьці́

22

log out

sign off

sign out

log off

выходзіць, вы́йсці

выходзіць, вы́йсьці

22

logging in

уваход

уваход

22

logging out

вы́хад

вы́хад

22

login

імя карыстальніка, рахунак, конт

імя карыстальніка, рахунак, конт

22

на перагляд

loopback

30

на перагляд

lose

прагуля́ць

прагуля́ць

19

lowercase

31

на перагляд

machine

машы́на

машы́на

33

manage

кірава́ць

кірава́ць

20

manager

кіраўні́к

кіраўні́к

20

manufacturer

вытворца

вытворца

30

margin

поле, палі мн.

поле, палі мн.

34

на перагляд

message

паведамле́нне

паведамле́ньне

32

на перагляд

metadata

метазве́сткі

мэтазьве́сткі

1

на перагляд

monitor

(прылада) манітор

(праграма) назіральнік

(прылада) манітор

(праґрама) назіральнік

16

monospace

роўнашырокі

роўнашырокі

6

mount

прымацоўваць, прымацава́ць

прымацоўваць, прымацава́ць

7, 8

mouse

мыш

мыш

4

move

(агульнаўжываны варыянт)перамяшча́ць, перамясці́ць

паводле кантэксту можна выкарыстоўваць іншыя варыянты, якія больш адпавядаюць меркаванаму метафарычнаму значэнню

(агульнаўжываны варыянт)перамяшча́ць, перамясьці́ць

паводле кантэксту можна выкарыстоўваць іншыя варыянты, якія больш адпавядаюць меркаванаму мэтафарычнаму значэньню

2, 3, 4

multicast

30

на перагляд

mute

сці́шыць

сьці́шыць

29

на перагляд

name

імя́ адуш.

на́зва неадуш.

імя́ адуш.

на́зва неадуш.

8

netbook

нэтбук

нэтбук

33

network

net

noun се́тка

adj. се́ткавы

noun се́тка

adj. се́ткавы

10

newsfeed

наві́нная сту́жка

наві́нная сту́жка

25

nonunicast

30

на перагляд

normal

звыча́йны (шрыфт)

звыча́йны (шрыфт)

6

на перагляд. што на конт не шрыфтоў?

notebook

но́ўтбу̀к

но́ўтбу̀к

33

notification

апавяшчэнне

апавяшчэньне

32

на перагляд

notify

апавяшча́ць

апавяшча́ць

32

на перагляд

offline

adv. па-за се́ткай, па-за се́цівам

adj. пазасе́ткавы (не злучаны з сеткай), пазасе́ціўны (не злучаны з сецівам)

adv. па-за се́ткай, па-за се́цівам

adj. пазасе́ткавы (ня злучаны зь сеткай), пазасе́ціўны (ня злучаны зь сецівам)

11

offload

выладоўваць, вы́ладаваць

выладоўваць, вы́ладаваць

17

на перагляд

ok

добра

добра

8

online

adv. у се́тцы, у се́ціве

adj. се́ткавы (злучаны з сеткай), се́ціўны(злучаны з сецівам)

adv. у се́тцы, у се́ціве

adj. се́ткавы (злучаны зь сеткай), се́ціўны(злучаны зь сецівам)

11

open

1) (як мэтафара) адчыня́ць, адчыні́ць

2) (зрабіць даступным для іншых, як open source)

verb адкрыва́ць, адкры́ць

adj. адкры́ты

1) (як мэтафара) адчыня́ць, адчыні́ць

2) (зрабіць даступным для іншых, як open source)

verb адкрыва́ць, адкры́ць

adj. адкры́ты

2, 3

option

5

на перагляд

order

noun пара́дак

verb парадкава́ць, спара́дкаваць

noun пара́дак

verb парадкава́ць, спара́дкаваць

12

overload

noun пераладава́насць

verb пераладоўваць, пераладава́ць

noun пераладава́насьць

verb пераладоўваць, пераладава́ць

17

на перагляд

page

старонка, бачы́на

старонка, бачы́на

18

pagefile

swapfile

пэйдж-файл, файл падме́ны

пэйдж-файл, файл падме́ны

16

на перагляд

pair

спа́рваць, спа́рыць

спа́рваць, спа́рыць

34

на перагляд

paging

swapping

падме́на

падме́на

16

на перагляд

pane

13

на перагляд

panel

панэль

панэль

13

paper jam

заціска́льнік папе́ры

заціска́льнік папе́ры

34

на перагляд

parameter

пара́мэтар

пара́метр

5

partition

noun раздзе́л

verb дзялі́ць, падзялі́ць

noun разьдзе́л

verb дзялі́ць, падзялі́ць

5 6

partitioning

(працэс.) падзе́л

(працэс.) падзе́л

6

paste

устаўля́ць, уста́віць

устаўля́ць, уста́віць

11

performance

perfomance

прадукцы́йнасць

прадукцы́йнасьць

18

personal

персана́льны

пэрсана́льны

16

personalization

персаналіза́цыя

пэрсаналіза́цыя

16

personalize

персаналізава́ць

пэрсаналізава́ць

16

на перагляд. закончанае трываньне?

picture

image

відары́с

відары́с

15

pixel

пі́ксель

пі́ксэль

14

placeholder

запаўняльнік

запаўняльнік

34

на перагляд

play

(для узнаўлення відэа-, аўдыяфайлаў)прайграва́ць, прайгра́ць

(для відэагульняў) гуля́ць, згуля́ць

(для узнаўленьня відэа-, аўдыёфайлаў)прайграва́ць, прайгра́ць

(для відэагульняў) гуля́ць, згуля́ць

19

player

(для узнаўлення відэа-, аўдыяфайлаў)прайграва́льнік

(для відэагульняў) гуле́ц

(для узнаўленьня відэа-, аўдыёфайлаў)прайграва́льнік

(для відэагульняў) гуле́ц

19

plug

28

на перагляд

plugin

plug-in

убудова

убудова

18

pointer

указа́льнік

указа́льнік

27, 29

pop-up

pop up

popup

15

на перагляд

pop-up window

popup window

выплыўное акно

выплыўное акно

34

на перагляд

port

noun порт

verb партава́ць, спартава́ць (перанос праграмы на іншую платформу)

noun порт

verb партава́ць, спартава́ць (перанос праграмы на іншую плятформу)

24

portable

пераносны (пераноснае апраграмаванне, якое не патрабуе ўсталявання)

партава́льны (адаптаванне апраграмавання пад іншую платформу)

пераносны (пераноснае апраграмаваньне, якое не патрабуе ўсталяваньня)

партава́льны (адаптаваньне апраграмаваньня пад іншую плятформу)

24

portage, porting

portage

porting

партава́нне

партава́ньне

24

portrait

(у тыпаграфіцы) вертыка́льны

(у тыпаграфіцы) вэртыка́льны

24

preferences

settings

нала́ды

нала́ды

5

press

ці́снуць, наці́снуць

ці́снуць, наці́снуць

4

print

друкава́ць, надрукава́ць

друкава́ць, надрукава́ць

4

print area

плошча дру́ку, поле дру́ку

плошча дру́ку, поле дру́ку

34

на перагляд

printer

друка́рка

друка́рка

3, 4

proportional

суме́рны

суме́рны

6, 7, 8

protocol

пратакол

пратакол

31

provider

права́йдар

права́йдэр

15

proxy

проксі, пасярэднік

проксі, пасярэднік

24

на перагляд

publish

выдава́ць, вы́даць

выдава́ць, вы́даць

30

publisher

выдаве́ц

выдаве́ц

30

range

28

на перагляд. варта пакруціць разам з zone

rate

noun часціня́

verb ацэ́ньваць, ацані́ць

noun часьціня́

verb ацэ́ньваць, ацані́ць

19

на перагляд

raw data

сырыя, перашасныя, неапрацаваныя звесткі

сырыя, перашасныя, неапрацаваныя зьвесткі

1

на перагляд

reader

чыта́льнік

чыта́льнік

34

на перагляд

receipt

квіток

квіток

32

на перагляд

recover

restore

аднаўля́ць, аднаві́ць

аднаўля́ць, аднаві́ць

25

recovery

аднаўле́нне

аднаўле́ньне

25

recycle bin

trash can

сме́тніца

сьме́тніца

2

redo

узнаўля́ць, узнаві́ць

узнаўля́ць, узнаві́ць

10 11

refresh

абнаўля́ць, абнаві́ць

абнаўля́ць, абнаві́ць

20 20

register

sign up

рэгістрава́ць, зарэгістрава́ць; рэгістрава́цца, зарэгістрава́цца

рэґістрава́ць, зарэґістрава́ць; рэґістрава́цца, зарэґістрава́цца

30

registration

рэгістра́цыя

рэґістра́цыя

30

registry

рэе́стр

рэе́стр

31

release

вы́пуск

вы́пуск

30

reload

перазаладоўваць, перазаладава́ць

перазаладоўваць, перазаладава́ць

17

на перагляд

reminder

32

на перагляд

remote

адле́глы

адле́глы

нідзе не пазначана. трэба пераслухоўваць :(. Пэўна 18

на перагляд

remove

delete

(для выдалення) выдаля́ць, вы́даліць

(для вымання элементу са спісу)прыбіра́ць, прыбра́ць

(для выдаленьня) выдаля́ць, вы́даліць

(для выманьня элемэнту са сьпісу)прыбіра́ць, прыбра́ць

2

rename

пераназыва́ць, пераназва́ць

пераназыва́ць, пераназва́ць

12

repartition

дзялі́ць наноў, падзялі́ць наноў

дзялі́ць наноў, падзялі́ць наноў

6

на перагляд

repartitioning

перадзе́л (працэс)

перадзе́л (працэс)

6

replace

замяня́ць, замяні́ць

замяня́ць, замяні́ць

23

report

noun справазда́ча

verb паведамля́ць, паве́даміць

noun справазда́ча

verb паведамля́ць, паве́даміць

20

repository

storage

сховішча

сховішча

1

Разносіць прадметныя назоўнікі repository і storage не варта, бо яны ў гэтым значэнні азначаюць тое сама.

resolution

разрознасць

разрознасьць

8

restore

recover

аднаўля́ць, аднаві́ць

аднаўля́ць, аднаві́ць

1

revision

рэда́кцыя

рэда́кцыя

30

roaming

блука́нне

блука́ньне

21

row

радок

радок

22

RSS feed

RSS-feed

RSS-сту́жка

RSS-сту́жка

25

run

24

на перагляд

sample

noun узор

adj. узорны

noun узор

adj. узорны

21

sans serif, sans

sans serif

sans

без ры́сак (пра шрыфт)

бяз ры́сак (пра шрыфт)

6

save

захоўваць, захава́ць

захоўваць, захава́ць

2 4

scan

(апэрацыя сканера) сканава́ць, сасканава́ць

(пошук у чымсці) прагляда́ць незак. тр., праглядзе́ць, прагле́дзець

(апэрацыя сканэра) сканава́ць, сасканава́ць

(пошук у чымсьці) прагляда́цьнезак. тр., праглядзе́ць, прагле́дзець

4

scanner

ска́нер

ска́нэр

4

screen

экра́н

экра́н

16

sensor

noun сэнсар

adj. сэнсарны

noun сэнсар

adj. сэнсарны

24

serif

з ры́скамі (пра шрыфт)

з ры́скамі (пра шрыфт)

6

server

се́рвер

сэ́рвэр

23

settings

preferences

нала́ды

нала́ды

5

share

абагу́льваць

абагу́льваць

22, 23

на перагляд

shared

абагулeны

абагулeны

22, 23

на перагляд

sharer

22, 23

на перагляд

sharing

абагульванне

абагульваньне

22, 23

на перагляд

sheet

а́ркуш

а́ркуш

23

shortcut

hot key

keyboard ~ клавіятурны скарот

keyboard ~ клявіятурны скарот

11, 13

на перагляд

sign in

log on

log in

уваходзіць, увайсці́

уваходзіць, увайсьці́

30

sign off

sign out

log out

log off

выходзіць, вы́йсці

выходзіць, вы́йсьці

30

sign out

sign off

log out

log off

выходзіць, вы́йсці

выходзіць, вы́йсьці

30

sign up

register

рэгістрава́ць, зарэгістрава́ць; рэгістрава́цца, зарэгістрава́цца

рэґістрава́ць, зарэґістрава́ць; рэґістрава́цца, зарэґістрава́цца

30

site

сайт

сайт

23

size

паме́р

паме́р

6

slot

слот

слот

28

на перагляд

software

noun апраграмава́нне

adj. прагра́мны

noun апраґрамава́ньне

adj. праґра́мны

9, 10

sound card

гукава́я ка́рта

гукава́я ка́рта

34

на перагляд

start

24

на перагляд

statement

апера́тар

апэра́тар

34

на перагляд

storage

noun сховішча

verb захоўванне

adj. захава́льны

noun сховішча

verb захоўваньне

adj. захава́льны

1

store

захоўваць, захава́ць

захоўваць, захава́ць

1

strikethrough

закрэ́сліць

закрэ́сьліць

6

string

радок (калі string мае сэнс line)

чарада́ (калі набор знакаў)

радок (калі string мае сэнс line)

чарада́ (калі набор знакаў)

22, 23

style

стыль

стыль

6

subscript

noun падрадкоўе, падрадковы тэкст

adj. падрадковы

noun падрадкоўе, падрадковы тэкст

adj. падрадковы

27

summary

падсумава́нне

падсумава́ньне

20

superscript

noun надрадкоўе, надрадковы тэкст

adj. надрадковы

noun надрадкоўе, надрадковы тэкст

adj. надрадковы

27

swapfile

pagefile

файл падме́ны

файл падме́ны

16

на перагляд

swapping

paging

падме́на

падме́на

16

на перагляд

switch

сўітч

сўітч

28

на перагляд. англіцызм, трэба вызначыцца з напісаннем – на асобнае абмеркаванне.

symbol

сі́мвал

сы́мбаль

21

synchronization

сінхраніза́цыя

сынхраніза́цыя

24

synchronize, sync

synchronize

sync

сінхранізава́ць, ссінхранізава́ць

сынхранізава́ць, ссынхранізава́ць

24

synchronizing, syncing

synchronizing

syncing

сінхранізава́нне

сынхранізава́ньне

24

tab

23, 24

на перагляд

table of contents

contents

зме́ст

зьме́ст

12

tablet

тэблет

тэблет

33

tag

цэтлік (як пазнака)

тэг (html tag)

цэтлік (як пазнака)

тэґ (html tag)

9

на перагляд

terminal

тэрміна́л

тэрміна́л

28

thumbnail

абразок, мініяцюра

абразок, мініятура

15

на перагляд

tile

noun ка́фля (адзінка ці зборнае)

verb кафлява́ць, закафлява́ць

noun ка́фля (адзінка ці зборнае)

verb кафлява́ць, закафлява́ць

12

timezone

time zone

часавая зона

часавая зона

27

на перагляд

trackball

трэкбол

трэкбол

28

transfer

transmit

перада́ць, перане́сці

перада́ць, перане́сьці

25

на перагляд

transmit

transfer

перада́ць, перане́сці

перада́ць, перане́сьці

25

на перагляд

trash

noun сме́цце (змесціва trash can, recycle bin)

verb перамясціць у сметніцу

noun сьме́цьце (зьмесьціва trash can, recycle bin)

verb перамясьціць у сьметніцу

2

trash can

recycle bin

сме́тніца

сьме́тніца

2

typeface

font family

гарніту́ра

ґарніту́ра

6

underline

падкрэ́сліць

падкрэ́сьліць

6

undo

адрабля́ць, адрабі́ць

адрабля́ць, адрабі́ць

10

unicast

30

на перагляд

uninstall

высталёўваць, вы́сталяваць

высталёўваць, вы́сталяваць

7, 10

uninstallation

uninstalling

высталява́нне

высталява́ньне

14

uninstalling

uninstallation

высталёўванне

высталёўваньне

14

uninstaller

высталёўнік

высталёўнік

14

unmount

адмацава́ць

адмацава́ць

7, 8

update

noun абнаўле́нне

verb абнаўля́ць, абнаві́ць

noun абнаўле́ньне

verb абнаўля́ць, абнаві́ць

20

upgrade

noun мадэрніза́цыя

verb мадэрнізава́ць

noun мадэрніза́цыя

verb мадэрнізава́ць

20

на перагляд. закончанае трываньне?

upload

запампоўваць, запампава́ць

запампоўваць, запампава́ць

7, 8

на перагляд

uploader

пампава́льнік

пампава́льнік

18

на перагляд

uppercase

31

на перагляд

URL

URL

а́драс (размоўнае)

URL

а́драс (размоўнае)

20

user

noun карыста́льнік

adj. карыста́льніцкі

noun карыста́льнік

adj. карыста́льніцкі

8

username

user name

імя́ карыста́льніка

імя́ карыста́льніка

8

value

значэнне

значэньне

16

variable

зме́нная

зьме́нная

22

version

ве́рсія

вэ́рсія

30

video card

ві̀дэака́рта

ві̀дэака́рта

34

на перагляд

view

прагляда́ць незак. тр., прагле́дзець, праглядзе́ць

прагляда́ць незак. тр., прагле́дзець, праглядзе́ць

25

viewer

прагляда́льнік

прагляда́льнік

25

warning

папярэ́джанне

ува́га (агульнаўжыванае)

папярэ́джаньне

ува́га (агульнаўжыванае)

32

на перагляд

web

noun се́ціва

adj. се́ціўны

noun се́ціва

adj. се́ціўны

10

wheel

колца

колца

23

win

вы́гуляць

вы́гуляць

19

window

акно

акно

19

wired

дротавы

дротавы

19

wireless

бяздротавы

бяздротавы

19

wizard

памочнік, ма́йстар

памочнік, ма́йстар

14

на перагляд

yes

так

так

8

zoom

noun суме́р

noun суме́р

20

на перагляд

zoom in

20

на перагляд

zoom out

20

на перагляд

kilo, K

K

kilo

кі́ла, к скар.

кі́ля, к скар.

29

kibi, Ki

Ki

kibi

binary kilo

кі́бі, Кі скар.

кі́бі, Кі скар.

29

mega, M

M

mega

ме́га, М скар.

мэґа, М скар.

29

mebi, Mi

Mi

mebi

binary mega

ме́бі, Мі скар.

мэбі, Мі скар.

29

giga, G

G

giga

гі́га, Г скар.

ґі́ґа, Ґ скар.

29

gibi, Gi

Gi

gibi

binary giga

гі́бі, Гі скар.

ґі́бі, Ґі скар.

29

tera, T

T

tera

тэра, Т скар.

тэра, Т скар.

29

tebi, Ti

Ti

tebi

binary tera

тэбі, Ті скар.

тэбі, Ті скар.

29

peta, P

P

peta

пэта, П скар.

пэта, П скар.

29

pebi, Pi

Pi

pebi

binary peta

пэбі, Пі скар.

пэбі, Пі скар.

29

exa, E

E

exa

экза, Э скар.

экза, Э скар.

29

exbi, Ei

Ei

exbi

binary exa

экзбі, Эі скар.

экзбі, Эі скар.

29

zetta, Z

Z

zetta

зэта, З скар.

зэта, З скар.

29

zebi, Zi

Zi

zebi

binary zetta

зэбі, Зі скар.

зэбі, Зі скар.

29

yotta, Y

Y

yotta

ёта, Ё скар.

ёта, Ё скар.

29

yobi, Yi

Yi

yobi

binary yotta

ёбі, Ёі скар.

ёбі, Ёі скар.

29

kilobyte, kB

kB

kilobyte

кілаба́йт, кБ скар.

кіляба́йт, кБ скар.

29

kilobit, kbit

kbit

kilobit

кілабі́т, кбіт скар.

кілябі́т, кбіт скар.

29

kibibyte, KiB

KiB

kibibyte

кібіба́йт, КіБ скар.

кібіба́йт, КіБ скар.

29

kibibit, Kibit

Kibit

kibibit

кібібі́т, Кібіт скар.

кібібі́т, Кібіт скар.

29